Tin tức nội bộ

[HN] Account Manager

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
 Mô tả công việc Quản lý chiến dịch quảng cáo • Triển khai, theo dõi, báo cáo hiệu quả chiến dịch quảng cáo cho KH và đưa ra giải pháp phù hợp với kế hoạch tiếp theo cho KH • Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng được thực […]
Read More
 

[HN] Chief technology officer (CTO)

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
 Mô tả công việc Phụ trách quản lý và phát triển hệ thống Mobile Marketing Thiết kế và xây dựng các sản phẩm liên quan đến: quảng cáo, hỗ trợ quảng cáo trên nền tảng mobile hoặc online Kiểm soát hoạt động của team công nghệ: kiến trúc, hệ thống, phát triển và triển khai […]
Read More
 

[HN] Nhân Viên Kinh Doanh

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
Mô tả công việc Phát triển khách hàng tiềm năng cho các dịch vụ của công ty Tìm kiếm và xây dựng truyền thông mạnh mẽ đến khách hàng Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao Up-to-date trong lĩnh vực Digital Marketing Tham gia thực hiện dự án ở mọi cấp độ Liên hệ […]
Read More
 

Understanding Marketing Hub in Inbound Marketing

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
Why is Marketing Hub important for an inbound business? Learning new software tools can be challenging. And as someone who’s new to the HubSpot platform, you might find yourself asking the question, “What is a Marketing Hub?”. First, a “Hub” in HubSpot terms refers to a group of tools in a related area of work. […]
Read More