Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính

  • Phòng 902, Tầng 9, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại: (+84) 24 3512 1928

Văn phòng đại diện

  • Phòng 203, Tầng 2, 117 Phố Cống Quỳnh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (+84) 28 3838 6968 – (+84) 28 3838 6966
  • info@gapit.com.vn
  • www.gapit.com.vn