[HN] Account Executive (Mobile Marketing)

 • Posted by Gapit Gapit
 • On 16/09/2019
 • 0 Comments
Mô tả công việc  Gặp gỡ và liên lạc với khách hàng mới được giao để thảo luận và xác định yêu cầu dịch vụ của họ. Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để tìm nguồn cung cấp dịch vụ tốt nhất, tối ưu chi phí kinh doanh. Làm việc với TT […]
Read More
 

[HN] Sales Manager

 • Posted by Gapit Gapit
 • On 13/09/2019
 • 0 Comments
Mô tả công việc               Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm gồm: dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh tháng về doanh thu, lợi nhuận cho các sản phẩm dịch vụ hiện có và sản phẩm mới. Cân […]
Read More
 

[HN] Chuyên Viên Thiết Kế (2D/ Motion Graphic)

 • Posted by Gapit Gapit
 • On 05/09/2019
 • 0 Comments
     Mô tả công việc (Báo cáo trực tiếp cho TP Digital) Thiết kế các định dạng hình ảnh/video/GIF/ảnh 360 quảng cáo Facebook, thiết kế banner GDN tĩnh/GIF Sản xuất motion graphics video và ứng dụng motion graphics vào các thiết kế quảng cáo (Link sản phẩm sử dụng ứng dụng motion Graphics tương […]
Read More
 

[HN] Inbound Marketer Hubspot

 • Posted by Gapit Gapit
 • On 28/08/2019
 • 0 Comments
JOB DESCRIPTION Build inbound marketing strategies for assigned prospects, including but not limited to: Conduct research on prospects’ markets to understand their business challenges & goals. Leverage SEO, brainstorm content strategies using blog posts and paid media to attract qualified audiences. Utilize rich content (whitepapers, ebooks, webinars, infographics, video etc…) to build engagement among audiences. […]
Read More