[HN] Chuyên viên Tuyển dụng & Đào tạo

 • Posted by Gapit Gapit
 • On 25/06/2020
 • 0 Comments
1. Mô tả công viêc Cùng Tp lên kế hoạch chi phí tuyển dụng hàng năm Thực hiện các biện pháp tăng hình ảnh nhận diện của GAPIT trong tuyển dụng: đăng bài trên trang tuyển dụng, tham gia các diễn đàn, hội thảo Xây dựng và đảm bảo thương hiệu GAPITvới ứng viên, mạng […]
Read More
 

[HN] Account & Sales Inbound MKT (Hubspot)

 • Posted by Gapit Gapit
 • On 09/06/2020
 • 0 Comments
1 Mô tả công việc 1). Tư vấn chiến lược inbound marketing cho các khách hàng mục tiêu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đầu việc: + Tiến hành các nghiên cứu về khách hàng mục tiêu để hiểu những thách thức và mục tiêu kinh doanh của họ. + Từ đó, định […]
Read More
 1

[HN] Chuyên viên Digital

 • Posted by Gapit Gapit
 • On 25/05/2020
 • 0 Comments
Mô tả công việc Thực hiện công việc vận hành Tư vấn, lập kế hoạch triển khai quảng cáo Facebook, Google các kênh Digital khác (phù hợp với mục tiêu của KH) cho khách hàng, bộ phận bán hàng, account của công ty Xây dựng báo giá, KPI Setup chiến dịch quảng cáo, tối ưu […]
Read More
 

[HCM] Senior Account Manager/ Account Manager

 • Posted by Gapit Gapit
 • On 06/05/2020
 • 0 Comments
Mô tả công việc 1 .Quản lý khách hàng Cùng trưởng nhóm đồng gánh doanh số. Tìm kiếm và Thiết lập kế hoạch phát triển Khách hàng mới cũng như xây dựng các chiến lược cụ thể để duy trì lượng Khách hàng có sẵn. Tư vấn, đàm phán, thuyết phục với khách hàng về […]
Read More