Tin tức nội bộ

[HCM] Account Manager

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
Mô tả công việc 1 .Quản lý khách hàng Cùng trưởng nhóm đồng gánh doanh số. Tìm kiếm và Thiết lập kế hoạch phát triển Khách hàng mới cũng như xây dựng các chiến lược cụ thể để duy trì lượng Khách hàng có sẵn. Tư vấn, đàm phán, thuyết phục với khách hàng về […]
Read More
 

[HN] Digital Marketing Leader

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
Mô tả công việc Quản lý team digital marketing Lên kế hoạch triển khai công việc của phòng với mỗi dự án của khách hàng Quản lý, giám sát và hỗ trợ nhân viên hoành thành công việc Chịu trách nhiệm chính về KPI của phòng Theo dõi , giám sát hiệu suất hoạt động […]
Read More
 

[HN] Senior Sales/ Sales Manager

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
Mô tả công việc Đảm bảo mục tiêu doanh thu Thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm gồm: dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh tháng về doanh thu, lợi nhuận cho các sản phẩm dịch vụ hiện có và sản phẩm mới. Tư […]
Read More
 

[HN] Strategic Planner

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
Mô tả công việc Lập kế hoạch digital marketing (marketing proposal) về kênh truyền thông sau khi nhận brief từ khách hàng hoặc team account. Trong một số trường hợp, tham gia trình bày proposal cùng team account và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ. Thực thi chiến dịch quảng cáo & Hỗ […]
Read More