Tin tức nội bộ

[HN] Senior Marketing

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
1. Mô tả công viêc Lập và đề xuất kế hoạch chi phí của toàn bộ hoạt động Truyền thông cho Sản phẩm và thương hiệu cho công ty Tăng nhận diện hình ảnh tích cực của GAPIT trên các kênh truyền thông Hỗ trợ TP lên phương án truyền thông cho Khách hàng của […]
Read More
 

[HN] Senior Sales/ Sales Manager

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
Mô tả công việc Đảm bảo mục tiêu doanh thu Thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm gồm: dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh tháng về doanh thu, lợi nhuận cho các sản phẩm dịch vụ hiện có và sản phẩm mới. Tư […]
Read More
 

[HN] Account Manager

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
 Mô tả công việc Quản lý chiến dịch quảng cáo • Triển khai, theo dõi, báo cáo hiệu quả chiến dịch quảng cáo cho KH và đưa ra giải pháp phù hợp với kế hoạch tiếp theo cho KH • Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng được thực […]
Read More
 1

Understanding Marketing Hub in Inbound Marketing

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
Why is Marketing Hub important for an inbound business? Learning new software tools can be challenging. And as someone who’s new to the HubSpot platform, you might find yourself asking the question, “What is a Marketing Hub?”. First, a “Hub” in HubSpot terms refers to a group of tools in a related area of work. […]
Read More
 1