Tin tức nội bộ

[HN] Strategic Planner

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
Mô tả công việc Lập kế hoạch digital marketing (marketing proposal) về kênh truyền thông sau khi nhận brief từ khách hàng hoặc team account. Trong một số trường hợp, tham gia trình bày proposal cùng team account và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ. Thực thi chiến dịch quảng cáo & Hỗ […]
Read More
 

[HN] Account Manager

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
 Mô tả công việc Quản lý chiến dịch quảng cáo • Triển khai, theo dõi, báo cáo hiệu quả chiến dịch quảng cáo cho KH và đưa ra giải pháp phù hợp với kế hoạch tiếp theo cho KH • Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng được thực […]
Read More
 1

Understanding Marketing Hub in Inbound Marketing

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
Why is Marketing Hub important for an inbound business? Learning new software tools can be challenging. And as someone who’s new to the HubSpot platform, you might find yourself asking the question, “What is a Marketing Hub?”. First, a “Hub” in HubSpot terms refers to a group of tools in a related area of work. […]
Read More
 

Consumers do not buy products, they buy perfection that rises emotions

 • Posted by Gapit Gapit
 • On
 • 0 Comments
Người tiêu dùng không mua sản phẩm, họ mua cả sự hoàn hảo được khơi gợi từ cảm xúc. Người ta sẽ quên đi những điều bạn nói, những việc bạn làm, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác bạn đem đến cho họ. Một thương hiệu đáng giá bao nhiêu? Apple […]
Read More