Inbound Marketing
Tập trung tạo ra giá trị để thu hút người dùng tự tìm đến doanh nghiệp, sau đó chuyển đổi thành khách hàng chính là nhiệm vụ của Inbound Marketing.
Mobile Marketing
Mobile Marketing là dịch vụ cung cấp các giải pháp mobile thúc đẩy sự thành công của các chiến dịch truyền thông - marketing và tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp
Digital Marketing
Digital Marketing cung cấp dịch vụ khai thác quảng cáo trên các kênh truyền thông online kỹ thuật số (digital), nội dung trên nền tảng số, lập kế hoạch, xây dựng chiến lược nội dung sáng tạo, ... cho các chiến dịch truyền thông - marketing của khách hàng
MarTech
MarTech là tập hợp các giải pháp, nền tảng công nghệ phục vụ doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng bá sản phẩm/ thương hiệu đến với khách hàng mục tiêu trên hàng loạt các kênh thông tin khác nhau.
G-Promo
G-Promo là hệ sinh thái toàn diện cho các dự án phát mẫu thử, hoạt động tại điểm bán, chương trình khuyến mãi tương tác của các chiến dịch truyền thông - marketing