Digital marketing

Tư vấn chiến lược

Tư vấn về Định vị và Phát triển thương hiệu, Chiến lược truyền thông tổng thể:

  • Định hướng từ doanh nghiệp
  • Dịch vụ tư vấn chiến lược
  • Triển khai chiến lược thành công

ĐỊNH HƯỚNG

TỪ DOANH NGHIỆP

Hoạt động tư vấn chiến lược của GAPIT dựa trên cơ sở mục tiêu của Doanh nghiệp và tiềm lực nội tại, thếmạnh của Doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chúng tôi căn cứ vào thông tin thị trường, xu hướng phát triển của ngành, bối cảnh cạnh tranh và hành vi của khách hàng cùng kinh nghiệm thực chiến dày dạn trong mảng chuyên môn của mình để đưa ra chiến lược truyền thông riêng biệt cho từng Doanh nghiệp.

Bằng cách tiếp cận theo định hướng doanh nghiệp, GAPIT đưa ra các chiến lược giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tối ưu các nguồn lực, gia tăng hiệu quả truyền thông.

DỊCH VỤ

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

GAPIT cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược Truyền thông – Marketing toàn diện, từ hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch và hoạt động triển khai cho các doanh nghiệp:

• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và phân tích khách hàng.

• Phân khúc, mục tiêu và định vị, tái định vị thương hiệu.

• Chiến lược phát triển sản phẩm mới

• Chiến lược và lộ trình xây dựng thương hiệu

• Chiến lược truyền thông đa kênh

TRIỂN KHAI

CHIẾN LƯỢC THÀNH CÔNG

Từ chiến lược và kế hoạch Truyền thông Marketing, GAPIT sẽ xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, phương thức đo lường hiệu quả:

• Đề xuất, tạo và thực hiện các chiến dịch Truyền thông Marketing

• Sản xuất nội dung tương tác với đối tượng mục tiêu trên các phương tiện: PR, Nội dung, Bài viết SEO, Email Marketing, Bản tin

• Khai thác triệt để Brief, tận dụng nguồn tư liệu Truyền thông của Doanh nghiệp và kho tư liệu Creative của GAPIT để đưa vào thiết kế.

Case Study

Liên hệ tư vấn