Youtube Ads
Youtube Ads giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm, dịch vụ của mình tới mọi nơi trên thế giới một cách trực quan và sống động nhất qua các hình thức quảng cáo đa dạng
Online banner
GAPIT cung cấp dịch vụ quảng cáo banner trên hệ thống kênh online rộng rãi trong nước và nước ngoài để tăng lưu lượng truy cập đến trang đích (website, landing page).
Google Display Network
GDN là một hệ thống mạng lưới quảng cáo hiển thị banner trên các trang web là đối tác của Google, mục tiêu nhắm đến đối tượng khách hàng tiềm năng theo từng chiến dịch
Mobile Ads Network
Mobile Ads Network là quảng cáo trên mobile có kết nối internet giúp cho nhà quảng cáo, doanh nghiệp tiếp cận được số lượng khách hàng khổng lồ nói trên mọi lúc, mọi nơi
Wifi Marketing Ads
Wifi Marketing sử dụng sự hiển thị khi truy cập wifi để tiếp cận và tương tác với khách hàng tại một địa điểm như cửa hàng, sân bay, trung tâm thương mại, bệnh viện…
Facebook Ads
Facebook Ads là một dịch vụ quảng cáo được trả phí để hiển thị những chương trình khuyến mãi, ưu đãi hoặc sản phẩm đến những đối tượng khách hàng tiềm năng trên Facebook