Chiến dịch: Tăng lượt đăng ký các gói Data trên ứng dụng My Viettel

Dịch vụ: Viber SMS

Chiến dịch: Chia sẻ trải nghiệm cùng Mr. Supo

Hình thức quảng cáo: Facebook