LỊCH SỬ CÔNG TY

GAPIT được thành lập năm 2005, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ và giải pháp công nghệ số: Mobile Marketing, Digital Marketing