Dịch vụ SMS Gateway do GAPIT cung cấp giúp doanh nghiệp tương tác hai chiều với khách hàng thông qua hình thức nhắn tin với đầu số ngắn