GAPIT Communications hội tụ những con người năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, cung cấp dịch vụ và phát triển các nền tảng tiếp thị số thông minh, hiệu quả cho doanh nghiệp

GAPIT Communications là công ty truyền thông hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ Mobile Marketing, Digital Marketing và Marketing Automation, giúp doanh nghiệp xoá nhoà khoảng cách với khách hàng