CDP

CDP (Customer Data Platform) là nền tảng tập trung dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn sau đó tổng hợp lại thành hồ sơ khách hàng (Customer Profile) giúp hệ thống thông tin khách hàng thông minh hơn. 

GAPONE là giải pháp giúp tự động gửi thông điệp truyền thông đến khách hàng qua email, SMS, Zalo giúp tăng trưởng doanh số từ up và cross - sale

AdsMobi là hệ thống tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua flash SMS đo lường được hiệu quả của chiến dịch như CPI, CPM, CPA, CPC áp dụng trên mạng MobiFone