GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ SENIOR SALES EXECUTIVE TẠI HÀ NỘI

Thiết lập các mối quan hệ khách hàng; Bán hàng; Đạt các chỉ tiêu về kinh doanh theo tháng/quý/năm                        

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CUSTOMER SUCCESS HUBSPOT TẠI HÀ NỘI

Chịu trách nhiệm triển khai trực tiếp các gói dịch vụ Inbound với khách hàng

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ ACCOUNT EXECUTIVE HUBSPOT TẠI HÀ NỘI

Tìm kiếm, duy trì và chăm sóc khách hàng

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ PROJECT MANAGER MOBILE MARKETING TẠI HÀ NỘI

GAPIT Tuyển dụng vị trí Project Manager Mobile Marketing tại Hà Nội

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TẠI HÀ NỘI

Nhận và thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng, chăm sóc khách hàng cũ, hỗ trợ khách hàng mới từ các phòng ban

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BUSINESS ANALYST TẠI HÀ NỘI

Phát triển các sản phẩm hiện có của Công ty

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ PROJECT MANAGER TẠI HÀ NỘI

Phát triển sản phẩm GAPONE

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH SMS TẠI HÀ NỘI

Chăm sóc khách hàng cũ, hỗ trợ khách hàng mới của dịch vụ SMS

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH QUẢNG CÁO TẠI HÀ NỘI

Tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên đa nền tảng