GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ PROJECT MANAGER TẠI HÀ NỘI

Phát triển sản phẩm GAPONE để phục vụ đúng nhu cầu thị trường tiềm năng

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH QUẢNG CÁO TẠI HÀ NỘI

Tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên đa nền tảng

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG NHÓM VẬN HÀNH QUẢNG CÁO TẠI HÀ NỘI

Tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên đa nền tảng

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BACKEND DEVELOPER TẠI HÀ NỘI

Đảm bảo chất lượng dự án đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và người sử dụng

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ FRONT-END DEVELOPER TẠI HÀ NỘI

Đảm bảo chất lượng dự án đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và người sử dụng

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ IT HELPDESK TẠI HÀ NỘI

Đảm bảo vận hành hệ thống máy tính, mạng LAN, mạng internet, wifi, camera, máy in và hỗ trợ các công việc vận hành hệ thống trong công ty

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TESTER TẠI HÀ NỘI

Đảm bảo chất lượng dự án đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và người sử dụng

GAPIT TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG MEDIA TẠI HÀ NỘI

Quản lý và vận hành team Media, đảm bảo chất lượng sản phẩm phục vụ cho khách hàng và tối ưu nhân sự vận hành. 

GAPIT TUYỂN DỤNG SENIOR ACCOUNT MANAGER TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY CP GAPIT tuyển dụng  SENIOR ACCOUNT MANAGER tại Hà Nội