Gapit tuyển dụng Account Executive

Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng được thực hiện đúng lúc, đáp ứng được nhu cầu và mục tiêu của khách hàng

Gapit tuyển dụng Head Of Account

Xây dựng và thực hiện triển khai kế hoạch phát triển kinh doanh dịch vụ Digital Marketing: nhân sự, chi phí, doanh thu, lợi nhuận, Marketing

Gapit tuyển dụng Lập Trình Viên

Vận hành, nâng cấp, sửa lỗi với các hệ thống hiện tại của cty: Hệ thống báo cáo đối soát, hệ thống SMS Gateway, Hệ thống Keywordz, Hệ thống GAPIT Base(quản lý user tập trung), hệ thống GAPInsigh

Gapit tuyển dụng Senior Marketing

Lập và đề xuất kế hoạch chi phí của toàn bộ hoạt động Truyền thông cho Sản phẩm và thương hiệu cho công ty. Tăng nhận diện hình ảnh tích cực của GAPIT trên các kênh truyền thông