GAPIT TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC MARKETING/CMO TẠI HÀ NỘI

Quản lý phòng Digital MKT công ty hoàn thành các mục tiêu về tối ưu chi phí giá bán, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

GAPIT TUYỂN DỤNG SENIOR ACCOUNT MANAGER TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY CP GAPIT tuyển dụng  SENIOR ACCOUNT MANAGER tại Hà Nội

Gapit tuyển dụng Senior Account Executive tại Hà Nội

Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng được thực hiện đúng lúc, đáp ứng được nhu cầu và mục tiêu của khách hàng