GAPIT TUYỂN DỤNG SALES EXECUTIVE GAPONE

GAPIT TUYỂN DỤNG SALES EXECUTIVE GAPONE

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ ACCOUNT EXECUTIVE

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ ACCOUNT EXECUTIVE

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ STRATEGIC PLANNING MANAGER DIGITAL MARKETING

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ STRATEGIC PLANNING MANAGER DIGITAL MARKETING

SENIOR DEVELOPER

SENIOR DEVELOPER

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ ACCOUNT MANAGER MOBILE MARKETING

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ ACCOUNT MANAGER MOBILE MARKETING

GAPIT TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN FULL-STACK VP HCM

GAPIT TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN FULL-STACK VP HCM 

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ MIDDLE BACKEND DEVELOPER TẠI HÀ NỘI

Đảm bảo chất lượng dự án đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và người sử dụng

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ SENIOR SALES EXECUTIVE TẠI HÀ NỘI

Thiết lập các mối quan hệ khách hàng; Bán hàng; Đạt các chỉ tiêu về kinh doanh theo tháng/quý/năm                        

GAPIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN INBOUND MARKETING

Chịu trách nhiệm triển khai trực tiếp các gói dịch vụ Inbound với khách hàng