Dịch vụ tiếp thị qua Viber Messaging đã làm thay đổi tất cả các khái niệm về khả năng tiếp thị trên thiết bị di động: truyền tải nhiều thông điệp tiếp thị với diện mạo trực quan

Dịch vụ SMS Gateway do GAPIT cung cấp giúp doanh nghiệp tương tác hai chiều với khách hàng thông qua hình thức nhắn tin với đầu số ngắn

Mobile Reward là hình thức trả thưởng trên điện thoại như cộng tiền điện thoại, data hay tặng mã voucher quà tặng; tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp và khách hàng

Dịch vụ SMS Location là Hình thức tiếp thị nội dung của dịch vụ SMS Location dưới dạng tin nhắn văn bản như tin nhắn SMS Brandname hay SMS Gateway

LIVEINFO

LiveInfo là hệ thống tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua flash SMS đo lường được hiệu quả của chiến dịch như CPI, CPM, CPA, CPC áp dụng trên mạng MobiFone

SMS Brandname (tin nhắn thương hiệu) là phương thức tiếp thị nội dung từ Doanh nghiệp tới người tiêu dùng thông qua tin nhắn với tên hiển thị người gửi