Hành trình khách hàng là gì? Hướng dẫn cách tạo bản đồ hành trình khách hàng cho doanh nghiệp

Hành trình khách hàng là gì? Hướng dẫn cách tạo bản đồ hành trình khách hàng cho doanh nghiệp

Việc thấu hiểu mọi trải nghiệm của khách hàng ở từng giai đoạn trên hành trình khách hàng đóng vai trò không thể thiếu cho những chiến lược tăng trưởng dài hạn bền vững của doanh nghiệp. Xây dựng bản đồ hành trình khách hàng (Customer Journey Map) giúp doanh nghiệp...

N

1. Mô tả công việc Chuyên môn:  Phát triển thiết kế ý tưởng sáng tạo, phong cách tổng thể của một ấn phẩm, chiến dịch quảng cáo, xác định hình ảnh & các yếu tố thiết kế nghệ thuật sử dụng cho từng dự án Thiết kế các mẫu quảng cáo trên kênh digital marketing...