N

1. Mô tả công việc Chuyên môn:  Phát triển thiết kế ý tưởng sáng tạo, phong cách tổng thể của một ấn phẩm, chiến dịch quảng cáo, xác định hình ảnh & các yếu tố thiết kế nghệ thuật sử dụng cho từng dự án Thiết kế các mẫu quảng cáo trên kênh digital marketing...

N

1. Mô tả công việc Sản xuất nội dung hoàn chỉnh các ấn phẩm trên Facebook Fanpage, Zalo, Tiktok… bao gồm cả nội dung và mô tả thiết kế Sản xuất kịch bản livestream, MC Script, Podcast Viết bài PR theo yêu cầu của khách hàng. Cụ thể các đầu mục công việc: Lên...